DEFAULT

Cyn Dyfod Y Bore Iw Oed - Hogiau Bryngwran - Ar Eich Cais (Vinyl, LP, Album)

8 thoughts on “ Cyn Dyfod Y Bore Iw Oed - Hogiau Bryngwran - Ar Eich Cais (Vinyl, LP, Album)

  1. Manuelito, un o ricos llwyth y Navaho ydy ei thad a Juanita ydy ei mam wen ac mae brodyr ganddi. Roedd Haul y Bore yn gwersylla gyda’r Apache, llwyth ei gŵr Chico, pan roddodd enedigaeth i’w.
  2. Y ferch o blwy Penderyn ‘Rwy’n caru merch o blwyf Penderyn, ac yn ei chanlyn ers lawer dydd ; Ni allwn garu ag un ferch arall, er pan welais ‘run gron ei grudd. Mae hi’n ddigon hawdd ei gweled, er nad yw ond dyrnaid fach ; Pan elo i draw i rodio’r caeau, fy ‘nghalon glaf hi wna yn iach.
  3. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation.
  4. Cyn ichi gael benthyg arian, mae’n syniad da cael gwybod y gwahaniaeth rhwng dyledion da a dyledion drwg. Mae’n werth mynd i ddyled ar gyfer rhai pethau, ond gall dyledion eraill eich gadael mewn llanastr ariannol mawr. Dyma sut mae dweud y gwahaniaeth. Yn syml, ystyr dyled dda yw rhywbeth sy.
  5. Apr 19,  · Hanes yr iaith Gymraeg dros y blynyddoedd, dylanwad cyfieithu'r Beibl gan yr Esgob William Morgan ym , Plaid Cymru, Saunders Lewis, Cymdeithas yr Iaith ac S4C. This is a Welsh page about the.
  6. Ar ddiwedd y sesiwn, byddwn yn dewis un enillydd i fynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn y Rhanbarth. Cynhelir y rownd ranbarthol yn Llanbedr P.S ar y 15fed o Chwefror, gyda’r rownd derfynol yn digwydd ym mws Cogurdd ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddiwedd Mai. Os oes gennych gwestiynau pellach, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.
  7. Cyn y diwedd y chwe mis cyntaf, oeddwn i’n gwneud cyfweliadau ar S4C ac cyn y diwedd y blyweddyn cyntaf oeddwn i’n teimlo mwy cyfforddus yn defnyddio Cymraeg na Saesneg. Mae’n dibynnu ar faint o amser dych chi’n treulio dysgu’r iaith ac eich cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith dydd y dydd, ond dw i dal yn credu bod unrhywun, hyd yn oed.
  8. Peraidd ganodd sêr y bore Ar enedigaeth Brenin nef; Doethion a bugeiliaid hwythau Deithient i'w addoli ef: Gwerthfawr drysor, Yn y preseb Iesu gaed. Dyma y newyddion hyfryd Draethwyd gan angelion Duw - Fod y Ceidwad wedi ei eni, I golledig ddynol ryw: Ffyddlawn gyfaill! Bechaduriaid, molwn Ef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *